Kustosiranje: doživljaj u pokretu / About and around curating: thrill in movement, Mikser festival 2013

Ovaj blog ima za cilj da omogući publici javno praćenje procesa stvaranja umetničkih radova i izložbi, a time i put od kreativne do tehničke realizacije koja će biti predstavljena na festivalu Mikser 2013. u Beogradu. Vizuelni umetnički program Kustosiranje: doživljaj u pokretu će biti otvoren od 28.05. do 02.06. u periodu od 18 do 04 časova u ulicama Travnička i Braće Krsmanović u Savamaloj.

This blog has a purpose of enabling audience to have a public insight into the process of developing and making artistic works and exhibition, from its creative to technical realisation, which will be presented at Mikser festival 2013 in Belgrade. Visual artistic programme About and around curating: thrill in movement will be open from 28th May till 2nd June between 6 PM and 4 AM in Travnička and Braće Krsmanović streets at Savamala.

Sunday, June 2, 2013

Ići putem svile / Following the silk road


Mikser festival je uveliko u toku, a tim broj 6 je jedan od najvrednijih. Nemanja Čađo svaki dan odlazi da „popravi” svoj rad. Svake noći rad je izložen neočekivanim zbivanjima, s obzirom da najrazličitiji ljudi prolaze ulicama festivala čitave noći, a Nemanjin rad – trake bele tkanine koje lelujaju sa drveća – stoji u suštini nezaštićen. U popravljanju rada pomažemo mu Srđan i ja, i, naravno, volonterka Sanja koja je postala potpuno deo tima!  Fotografisanje za katalog je obavljeno, a i Srđan je napisao odličan tekst o radu koji će dosta pomoći da se “Put svile” shvati na pravi način. 
Mixer festival is in its peak, and the team number 6 is one of the most hard-working. Nemanja Cadjo goes every day to "repair" his work. Every night, work was exposed to unexpected events, because all kinds of people are passing through the streets of festival during the night. Nemanja's work is essentially unprotected - strips of white cloth that are swaying of the trees. In the repair work, Srdjan and I are helping Nemanja, but also the volunteer Sanja, who fully became part of the team! Photographing for the catalog is completed and Srdjan also wrote an excellent text about the work itself, which will help a lot   in understanding the "Silk Road" in the right way.

No comments:

Post a Comment