Kustosiranje: doživljaj u pokretu / About and around curating: thrill in movement, Mikser festival 2013

Ovaj blog ima za cilj da omogući publici javno praćenje procesa stvaranja umetničkih radova i izložbi, a time i put od kreativne do tehničke realizacije koja će biti predstavljena na festivalu Mikser 2013. u Beogradu. Vizuelni umetnički program Kustosiranje: doživljaj u pokretu će biti otvoren od 28.05. do 02.06. u periodu od 18 do 04 časova u ulicama Travnička i Braće Krsmanović u Savamaloj.

This blog has a purpose of enabling audience to have a public insight into the process of developing and making artistic works and exhibition, from its creative to technical realisation, which will be presented at Mikser festival 2013 in Belgrade. Visual artistic programme About and around curating: thrill in movement will be open from 28th May till 2nd June between 6 PM and 4 AM in Travnička and Braće Krsmanović streets at Savamala.

Tuesday, June 4, 2013

tim 6 - kraj / team 6 - the end


Mikser festival se završio i Nemanja Čađo je otišao iz Beograda, ali je njegov rad “Put svile” ostao još jedan dan izložen. Dan posle završetka izložbe, Srđan i ja smo skinuli celu postavku, ali nismo odoleli izazovu da ostavimo jedan komad tkanine da visi sa drveta blizu keja u Savamali, kako bismo videli kakva će biti njegova dalja sudbina. Srđan je rekao da bi se Čađi to svidelo, pa smo morali da uslikamo i taj trenutak i pošaljemo mu kao jedan pozdrav iz Beograda!

 
Mixer festival ended and Nemanja Cadjo left Belgrade, but his "Silk Road" have left exposed one day more. The day after the end of the exhibition, Srdjan and I dismantled the whole setting, but we couldn’t resist to leave a piece of cloth hanging from a tree near the quay in Savamala, just to see what would be its fate. Srdjan said that Cadjo would like it, so we had to take a picture of that moment and sent it to him as a greeting from Belgrade!

No comments:

Post a Comment