Kustosiranje: doživljaj u pokretu / About and around curating: thrill in movement, Mikser festival 2013

Ovaj blog ima za cilj da omogući publici javno praćenje procesa stvaranja umetničkih radova i izložbi, a time i put od kreativne do tehničke realizacije koja će biti predstavljena na festivalu Mikser 2013. u Beogradu. Vizuelni umetnički program Kustosiranje: doživljaj u pokretu će biti otvoren od 28.05. do 02.06. u periodu od 18 do 04 časova u ulicama Travnička i Braće Krsmanović u Savamaloj.

This blog has a purpose of enabling audience to have a public insight into the process of developing and making artistic works and exhibition, from its creative to technical realisation, which will be presented at Mikser festival 2013 in Belgrade. Visual artistic programme About and around curating: thrill in movement will be open from 28th May till 2nd June between 6 PM and 4 AM in Travnička and Braće Krsmanović streets at Savamala.

2 Dnevnik rada umetničkih timova / Diary of work in progress by each team


Umetnik / artist:
Nemanja Nikolić, slikar / visual artist

Kustoskinja / curator:
Amalija Stojsavljević, istoričarka umetnosti, nezavisna kustoskinja / art historian, freelance curator

Saradnica kustoskinje-dokumentaristkinja / Curatorial associate-documentary:
Tanja Đorđević, apsolventkinja istorije umetnosti / art history student

2 Dnevnik rada umetničkih timova / Diary of work in progress by each team 

Počeci druženja tima br. 2 / The beginnings of team ‘’ No.2’’
http://kustosiranjemikser2013.blogspot.com/2013/05/poceci-druzenja-tima-br-2-beginnings-of.html

Subota popodne u Mikser House-u, Amalija,Tanja i Nemanja_online / Saturday afternoon in the Mixer House, Amalija, Tanja and Nemanja_online
http://kustosiranjemikser2013.blogspot.com/2013/05/subota-popodne-u-mikser-house-u.html

Jedan sasvim uobičajen obilazak kamiona gradske čistoće / One customary tour of the city sanitation trucks
http://kustosiranjemikser2013.blogspot.com/2013/05/jedan-sasvim-uobicajen-obilazak-kamiona.

Panic box! Gotova animacija :) / Panic box! Animation is ready :)
http://kustosiranjemikser2013.blogspot.com/2013/05/panic-box-gotova-animacija-panic-box.html

Kafa sa tehničarom/ Coffee with the technician
http://kustosiranjemikser2013.blogspot.com/2013/05/kafa-sa-tehnicarom-coffee-with.html

Poslednje pirpreme pred postavku, biranje i narudžbina materijala / Last preparations before setting, selection and ordering of materials
http://kustosiranjemikser2013.blogspot.com/2013/05/poslednje-pirpreme-pred-postavku.html

Postavka rada Panic box! / Setting of the art work ‘’Panic box’’!
http://kustosiranjemikser2013.blogspot.com/2013/05/postavka-rada-panic-box-setting-of.html

'Panic box'' izašao na ulicu :) / ''Panic box'' came out on the street :)
http://kustosiranjemikser2013.blogspot.com/2013/06/panic-box-izasao-na-ulicu-panic-box.html

Iz perspektive jednog kamiona / From the perspective of the truck
http://kustosiranjemikser2013.blogspot.com/2013/06/iz-perspektive-jednog-kamiona-from.html

No comments:

Post a Comment