Kustosiranje: doživljaj u pokretu / About and around curating: thrill in movement, Mikser festival 2013

Ovaj blog ima za cilj da omogući publici javno praćenje procesa stvaranja umetničkih radova i izložbi, a time i put od kreativne do tehničke realizacije koja će biti predstavljena na festivalu Mikser 2013. u Beogradu. Vizuelni umetnički program Kustosiranje: doživljaj u pokretu će biti otvoren od 28.05. do 02.06. u periodu od 18 do 04 časova u ulicama Travnička i Braće Krsmanović u Savamaloj.

This blog has a purpose of enabling audience to have a public insight into the process of developing and making artistic works and exhibition, from its creative to technical realisation, which will be presented at Mikser festival 2013 in Belgrade. Visual artistic programme About and around curating: thrill in movement will be open from 28th May till 2nd June between 6 PM and 4 AM in Travnička and Braće Krsmanović streets at Savamala.

Tuesday, May 28, 2013

Poslednje pirpreme pred postavku, biranje i narudžbina materijala / Last preparations before setting, selection and ordering of materials


Dan predodređen za narudžbinu materijala i opreme.  Amalija i ja idemo da vidimo drvene panele i štafne (naučila sam šta su štafne i ne mogu da odolim da ih ne pomenem) za '' kutiju '', dok je Nemanjin deo posla bio biranje projektora i zvučnika. Imamo još samo par dana, stoga sve što naručujemo mora da bude prethodno precizno isplanirano. Dok Nemanja ima precizanu i jasnu ideju kakav nam projektor  treba, nas dve smo imale puškice koje nam je napisao majstor, što je jednu običnu narudžbinu načinilo malom avanturom. Prijatnom osoblju smo izdeklamovale šta nam treba, potom su nas odveli da proverimo da li materijal odgovara.  Sve to drvo na gomili izgleda prilično isto, pa ipak malo smo ga ,,kuckale'' i proveravale  da ne pomisle ljudi da smo nekakvi amateri. Na kraju smo pozvale majstora da mu  opišemo kako drvo izgleda.  :)  Odabrali smo materijal, sve sigurniji da će kutija izgledati baš onako kako smo je zamislili!


Drvo na akciji
Amalija daje svoje stručno mišljenje
,,pa ovako, evo, braon je boje.. jel to, to?"
Trudile smo sa da budemo ekonomične
i smanjimo budzet..... pa smo ubrale užinu na putu do gradjevinskog preduzeća :)


This day was destined for ordering materials and equipment. Amalija and I  went to see the wood panels for making '' box,'' while Nemanja's part of the job was to select the projector. Only a few days left, so everything we order has to be precisely planned first. We said to the polite employees what we're looking for, and then they took us to check whether the material is appropriate. All the wood in the pile looks pretty much the same, but we tried to verify the quality of wood so that people do not think that we are some kind of amateurs. At the end, we've still have call the craftsman and to describe him how wood looks. :) We have selected material, and now we’re more certain that the box would be exactly as we imagined!
No comments:

Post a Comment