Kustosiranje: doživljaj u pokretu / About and around curating: thrill in movement, Mikser festival 2013

Ovaj blog ima za cilj da omogući publici javno praćenje procesa stvaranja umetničkih radova i izložbi, a time i put od kreativne do tehničke realizacije koja će biti predstavljena na festivalu Mikser 2013. u Beogradu. Vizuelni umetnički program Kustosiranje: doživljaj u pokretu će biti otvoren od 28.05. do 02.06. u periodu od 18 do 04 časova u ulicama Travnička i Braće Krsmanović u Savamaloj.

This blog has a purpose of enabling audience to have a public insight into the process of developing and making artistic works and exhibition, from its creative to technical realisation, which will be presented at Mikser festival 2013 in Belgrade. Visual artistic programme About and around curating: thrill in movement will be open from 28th May till 2nd June between 6 PM and 4 AM in Travnička and Braće Krsmanović streets at Savamala.

Friday, May 24, 2013

Jedan sasvim uobičajen obilazak kamiona gradske čistoće / One customary tour of the city sanitation trucks

Eto, da nam je neko pričao da nedeljama željno iščekujemo da se približimo, pa i dodirnemo/ dotaknemo kamione gradske čistoće, verovatno bih pomislila da se nalazim u nekom nadrealističkom filmu, posebno kad su predstavnici svih timova sa fotoaparatima, metrima, tefterima krenuli na parking gradske čistoće sa uzbuđenjem kao pred rekreativnu nastavu :)   Ja, dokumentarista, a ovoga puta i u ulozi ponosnog predstavnika tima br 2, imam privilegiju da vidim te kamione koji su postali opsesija svim timovima. Već su postale uobičajne izjave na grupnim sastancima: ,,Video sam ga danas! Prošao je tik ispred mene, stvarno!'', ,,Eejj, sanjala sam Sprinter!'' itd. Prikolica je naš ,,postament'' za rad i mere moraju savršeno da se uklope sa konstrukcijom koju planiramo da izvedemo. Da bi se napravila drvena kutija u kojoj će da se projektuje animacija, potrebno je da fotografišemo svaki detalj kako bi majstor imao u vidu na koji način da fiksira konstrukciju za kamion. Dakle, merim svaku stranicu kamiona i fotografišem svaki detalj, sve po naredbi majstora koji je bio sprečen da krene sa nama. I dok simpatičnom vozaču istih nije najjasnije zašto ja imam gomilu pitanja oko kamiona koje on vozi svaki dan i nerado priznaje da su mu se smučili, ja zapisujem svaku njegovu reč. Ekskurzija se završava, svi smo izmerili svaku stranicu prikolice nekoliko puta,  sve smo zapisali, da bi zatim svako podneo svom timu raport! :) 
Ekipa ,,naoružana'' fotoaparatima i metrima
Naš ,,postament''


If someone once said that to us, that we will eagerly wait for weeks to get closer to the city sanitation trucks, I would probably have thought that I was participant in a surrealist film. Especially when representatives of each team brought cameras, meters and notebooks, went to the parking of sanitation trucks with excitement like before departure to school excursion. I, documentarist, and this time in the role of a proud representative of Team 2. I have the privilege to see the trucks, which have become an obsession to all teams. Frequently one could hear on the group meetings:, I saw it today! He passed right in front of me, really!'', Hey, I dreamed Sprinter –truck last night!''  Etc .The trailer is ours pedestal for artistic work and measures must perfectly fit to the construction which we are planning to make. In order to make wooden box in which it will be projected animation, it was necessary to photograph every detail, so that craftsman took into account on how to fix the construction for the truck. So I measure each side of the truck and photograph every detail, all by order of the craftsman who was unable to go with us. A friendly driver of the same trucks is not quite clear why I have a lot of questions about trucks that he drives every day, and he reluctantly admits that he is bored of those trucks. I write down his every word. Excursion ends, we measure each side of the trailer a few times, we've photographed everything, and then each representative of his team shall submit a report :)

No comments:

Post a Comment