Kustosiranje: doživljaj u pokretu / About and around curating: thrill in movement, Mikser festival 2013

Ovaj blog ima za cilj da omogući publici javno praćenje procesa stvaranja umetničkih radova i izložbi, a time i put od kreativne do tehničke realizacije koja će biti predstavljena na festivalu Mikser 2013. u Beogradu. Vizuelni umetnički program Kustosiranje: doživljaj u pokretu će biti otvoren od 28.05. do 02.06. u periodu od 18 do 04 časova u ulicama Travnička i Braće Krsmanović u Savamaloj.

This blog has a purpose of enabling audience to have a public insight into the process of developing and making artistic works and exhibition, from its creative to technical realisation, which will be presented at Mikser festival 2013 in Belgrade. Visual artistic programme About and around curating: thrill in movement will be open from 28th May till 2nd June between 6 PM and 4 AM in Travnička and Braće Krsmanović streets at Savamala.

Thursday, May 23, 2013

Tim 6 prvi put na okupu / Team No.6 first time together


Tim broj 6, koji čine Nemanja Čađo -  umetnik iz Prijedora, Srđan Tunić  - kustos, i ja, Anđela Milinković- saradnica kustosa, prvo je ostvario komunikaciju putem opširne email prepiske, ali i preko skajp sastanaka, s obzirom da je Nemanja trebalo da dođe iz Prijedora u Beograd nekoliko dana kasnije.
Prvi put se tim okupio i uživo pre dva dana, po Nemanjinom dolasku u Beograd. Prvo  sam se našla sa Nemanjom u Savamali da obiđemo ulice gde će biti izložba i da on vidi koja lokacija bi njemu najviše „legla“ za njegov rad. Nemanja učestvuje na ovoj izložbi sa već gotovim konceptom rada, tj. sa radom koji je već izlagao u Prijedoru i u Splitu i koji se zove „Put svile“. To je ambijentalna instalacija za koju mu je  potrebno visoko drveće, tako da smo obilazili neke punktove oko Mikser house-a gde ima pomalo zelenila i gde bi njegov rad mogao dobro da se  uklopi. On je već pri obilaženju lokacija  smislio neki pomalo drugačiji koncept koji bi se uklopio u Mikser festival, jer to je još jedna odlika ovog njegovog rada – podložnost promeni u nekoj meri, uklapanju i manjim transformacijama.
Nešto kasnije pridružio nam se i Srđan, pa je to bio prvi put da se svo troje nađemo zajedno.
Već sledeći dan smo se opet dali u akciju. Našli smo se kod Palate Albanije i krenuli smo u potragu za materijalom koji igra glavnu ulogu u „Putu svile“. Nemanja je tražio poprilično specifičan materijal:  da nije svila, ali da je lepršav, da se ne gužva i da je beo kao sneg. Obišli smo nekoliko radnji sa materijalima i već pronašli nešto što je bilo jako slično onome što smo tražili.
U međuvremenu, Srđan, koji je prethodno bio u Mikser house-u, preneo nam je novosti oko  mogućnosti da se Nemanjin rad postavi tamo gde smo planirali, tako da se i to pitanje polako kristališe. U narednih par dana sledi nabavka materijala, usklađivanje određenih tehničkih aspekata, brainstorming Srđana i Nemanje oko nekih konceptualnih premisa rada, i na kraju, sama postavka izložbe!

                            Nemanja obilazi lokacije
                          Jedna od  potencijalnih lokacija za rad
                      Srđan i Nemanja u potrazi za savršenim materijalom

                                                           
                                     hm, ovaj je dobarTeam No. 6, which consists of Nemanja Cadjo - artist from Prijedor, Srdjan Tunic - curator, and I, Andjela Milinkovic-associate curator, made  the first communication through extensive email correspondence, and through Skype meetings, as Nemanja should come from Prijedor  to Belgrade a few days later.
The first time the team got together was two days ago when Nemanja arrived in Belgrade. First, I got together with Nemanja in Savamala to visit the streets where the exhibition will be set and to see which site would fit most for his work. Nemanja will participate in this exhibition with finished concept of the work, ie. the work that has already been exhibited in Prijedor and Split, called the "Silk Road".


This is an ambient  installation for which he needs tall trees, so we visited some points around Mikser house where there is a bit of greenery and where his work might fit good. While we was visiting sites, Nemanja came up with a slightly different concept that would fit into the Mikser festival, because that is another characteristic feature of his work ... it can be changed  to some extent, it can be adapted and it welcomes a smaller transformations.


A little bit later  Srdjan joined us , and this was the first time that all three of us got together.
The very next day we were again into action. Three of us met in front of the Palace Albania and we set off  into the search for drapery that plays a major role in the "Silk Road". Nemanja searched for a quite specific drapery: it shouldn`t be silk, but it should be breezy, it shouldn`t be  wrinkled, but it should be  as white as snow. We visited a few shops with materials and have found something that was very similar to what we were looking for.
Meanwhile, Srdjan who was previously in the Mikser house brought us the news about  the prospect of putting Nemanja’s art work  where we had previously planned, so that  question was slowly beginning to crystallizes. In the next few days what should follow is the purchase of the materials, coordination of certain technical aspects, Srdjan’s  and Nemanja’s  brainstorming about some of the conceptual premises, and finally setting of the exhibition!

No comments:

Post a Comment