Kustosiranje: doživljaj u pokretu / About and around curating: thrill in movement, Mikser festival 2013

Ovaj blog ima za cilj da omogući publici javno praćenje procesa stvaranja umetničkih radova i izložbi, a time i put od kreativne do tehničke realizacije koja će biti predstavljena na festivalu Mikser 2013. u Beogradu. Vizuelni umetnički program Kustosiranje: doživljaj u pokretu će biti otvoren od 28.05. do 02.06. u periodu od 18 do 04 časova u ulicama Travnička i Braće Krsmanović u Savamaloj.

This blog has a purpose of enabling audience to have a public insight into the process of developing and making artistic works and exhibition, from its creative to technical realisation, which will be presented at Mikser festival 2013 in Belgrade. Visual artistic programme About and around curating: thrill in movement will be open from 28th May till 2nd June between 6 PM and 4 AM in Travnička and Braće Krsmanović streets at Savamala.

Monday, May 27, 2013

Tim #1 Sastanci, predavanja, upoznavanja / Team #1 Meetings, lectures, getting to know each other
Protekle nedelje imali smo nekoliko važnih događaja. Oni su počeli sastankom tima broj 1 u kome su diskutovane pozicije kamiona. 
 


pridružila nam se i lektorka SnežaZatim smo imali smo malu seriju predavanja o kustoskoj praksi, kontekstualizovanju izložbe.... Prvo smo u neformalnoj atmosferi slušali zanimljiva predavanja koja su se završila igrom preuzimanja uloga u kojoj je jedna polovina nas imala ulogu kustosa, a druga umetnika. Cilj je bio da dočaramo dijalog i komunikaciju između ove dve profesije kao i da se, na realnom primeru, upoznamo sa problematikom ovih pozicija. Naravno, mi smo u sve to ubacili dozu humora, mada su se neki članovi veoma uživeli u uloge pa je bilo krajnje zabavno. 

 Društvo nam je pravila kuca Mala 


Potom je usledilo i upoznavanje sa volonterima koji će nam biti od velike pomoći na samom festivalu.Last week we had a number of important events. They started with a meeting of the team number 1 where we discussed the positions of the trucks.  Later on, we had a series of lectures on curatorial practice, exhibition contexts.... Firstly we listened to interesting lectures which were given in an informal atmosphere that ended up with a role play in which one half of us had the role of curators and other half were the artists. The goal was to recreate the dialogue and communication between the two professions and by that, in the real example, to know the issues that occur in these positions. Of course, we all did it with a sense of humor, although some members took the roles quite seriously, so it was extremely fun. Then came the meeting with the volunteers that will be of great help at the festival.

No comments:

Post a Comment