Kustosiranje: doživljaj u pokretu / About and around curating: thrill in movement, Mikser festival 2013

Ovaj blog ima za cilj da omogući publici javno praćenje procesa stvaranja umetničkih radova i izložbi, a time i put od kreativne do tehničke realizacije koja će biti predstavljena na festivalu Mikser 2013. u Beogradu. Vizuelni umetnički program Kustosiranje: doživljaj u pokretu će biti otvoren od 28.05. do 02.06. u periodu od 18 do 04 časova u ulicama Travnička i Braće Krsmanović u Savamaloj.

This blog has a purpose of enabling audience to have a public insight into the process of developing and making artistic works and exhibition, from its creative to technical realisation, which will be presented at Mikser festival 2013 in Belgrade. Visual artistic programme About and around curating: thrill in movement will be open from 28th May till 2nd June between 6 PM and 4 AM in Travnička and Braće Krsmanović streets at Savamala.

Friday, May 31, 2013

Tim #1 Postavka i izložba/ Team #1 Installing the artwork and the exhibitionNa dan otvaranja Mikser Festivala, rano ujutru, okupili smo se da bismo postavili instalaciju koja nosi naziv E=>1/2/3. Majin tata je bio glavni za izvođenje radova i zato smo mu veoma zahvalni. 

Takođe, jastuk je izgledao bolje nego što smo očekivali pa su neki želeli odmah da ga „isprobaju”. 
Postavljanje je prošlo uspešno, pa smo na dan otvaranja imali gotov rad uz dodatak izvođača koji su udahnuli život ovom projektu. I njima smo veoma zahvalni, pogotovo u momentima kiše i vetra kada nije bilo najzahvalnije biti napolju.

S obzirom na vremenske (ne)prilike, nekoliko puta smo pomerali rad iz magacina na otvoreno, pa se od danas nadamo da će nas vreme „poslužiti”. U timu su se takođe dogodile neke nesuglasice koje su u fazi rešavanja i mi se nadamo da ćemo uspešno privesti ovaj projekat kraju u narednih par dana…

At the opening day of the Mikser Festival, early in the morning, we gathered in order to set up the installation entitled E => 1/2/3. Maya's dad was in charge of the works, so we are very grateful to him.
Also, the big pad looked better than we expected and some immediately wanted to "try it out".
The setup had successfully passed, and we did everything before the opening with the addition of the performers who gave life to this project. We are very grateful to them, especially at times of rain and wind when it was not very rewarding to be outside.
Due to weather conditions, we moved the artwork several times from the warehouse to the open, and as of today, we hope that the time will be favorable.
The team is also facing some difficulties as conflicts arose and we are at the stage of resolving the problems and we hope to bring the project to a successful end in the next few days...

No comments:

Post a Comment