Kustosiranje: doživljaj u pokretu / About and around curating: thrill in movement, Mikser festival 2013

Ovaj blog ima za cilj da omogući publici javno praćenje procesa stvaranja umetničkih radova i izložbi, a time i put od kreativne do tehničke realizacije koja će biti predstavljena na festivalu Mikser 2013. u Beogradu. Vizuelni umetnički program Kustosiranje: doživljaj u pokretu će biti otvoren od 28.05. do 02.06. u periodu od 18 do 04 časova u ulicama Travnička i Braće Krsmanović u Savamaloj.

This blog has a purpose of enabling audience to have a public insight into the process of developing and making artistic works and exhibition, from its creative to technical realisation, which will be presented at Mikser festival 2013 in Belgrade. Visual artistic programme About and around curating: thrill in movement will be open from 28th May till 2nd June between 6 PM and 4 AM in Travnička and Braće Krsmanović streets at Savamala.

Thursday, May 30, 2013

Plutajući svetovi / Floating worldsJuče je, posle prethodnog dana nezgoda i odlaganja, otvoren Marikin rad za publiku koji nosi naziv „Plutajući svetovi“. Pored rada „Put svile“ Nemanje Čađe, i Marikin rad je fiksiran što se ispostavilo kao sjajna karakteristika. Naime, kako su vremenske prilike bile nepovoljne, ostali radovi su prebačeni u magacin gde su izloženi „tik“ uz bazar i koncertnu binu, dok je Marikin rad je ostao napolju, blizu mosta, gde čak i pruža zaštitu prolaznicima od kiše.


 Pogled na postavku odozgo*

Postavka iz kontejnera*
Od velike pomoći bila je volonterka Dragana Ljubenović koja je pomagala u postavljanju instalacije. Ona nadgleda postavku i upoznaje posetioce sa njenim sadržajem. Timski rad se i u ovom slučaju pokazao kao najplodonosniji, a i najzanimljiviji.

Marika, Andrej i Dragana*Yesterday, the day after the accidents and postponing the opening, Marika's work, entitled "Floating Worlds", was opened for the public. Like the artwork "Silk Road" by Nemanja Cadjo, Marika’s work is also fixed which turned out to be a great feature. In fact, as the weather was unfavorable, other artworks were transferred to the warehouse where they were set close to the bazaar and the concert stage, while Marika's work remained outside, near the bridge, where it even protects passersby from the rain.
The volunteer Dragana Ljubenović
was of great help, she assisted in setting up the installation. She oversees the setting and introduces visitors to its content. Teamwork in this case, proved to be most fruitful, and very interesting.

*Fotografije su preuzete sa fb strane Mikser Beograd
*The images were taken from the fb page of Mikser Beograd

No comments:

Post a Comment