Kustosiranje: doživljaj u pokretu / About and around curating: thrill in movement, Mikser festival 2013

Ovaj blog ima za cilj da omogući publici javno praćenje procesa stvaranja umetničkih radova i izložbi, a time i put od kreativne do tehničke realizacije koja će biti predstavljena na festivalu Mikser 2013. u Beogradu. Vizuelni umetnički program Kustosiranje: doživljaj u pokretu će biti otvoren od 28.05. do 02.06. u periodu od 18 do 04 časova u ulicama Travnička i Braće Krsmanović u Savamaloj.

This blog has a purpose of enabling audience to have a public insight into the process of developing and making artistic works and exhibition, from its creative to technical realisation, which will be presented at Mikser festival 2013 in Belgrade. Visual artistic programme About and around curating: thrill in movement will be open from 28th May till 2nd June between 6 PM and 4 AM in Travnička and Braće Krsmanović streets at Savamala.

Wednesday, May 22, 2013

Počeci druženja tima br. 2 / The beginnings of team ‘’ No.2’’


Nakon prvog sastanka sa svim timovima koji se održao 29. aprila u Mikser House-u, članovi tima broj 2 koji čine umetnik Nemanja Nikolić, kustoskinja Amalija Stojsavljević i saradnica kustosa/dokumentarista Tanja Đorđevic, odnosno ja. Još uvek pod euforijom od prethodnog sastanka gde smo čuli ideje svih timova, nastavili smo druženje u galeriji U10 gde Nemanja radi. Kako to već obično biva pri svakom upoznavanju, dok smo povezali ko koga sve poznaje i ko je gde radio, postajalo je sve jasnije da će tim funkcionisati opušteno i bez tenzije. Nemanja nas je upoznavao sa svojom idejom za Mikser. U pitanju je  animacija inspirisana scenom iz filma ,,Ptice’’ Alfreda Hičkoka, konkretno  scenom sa glavnom junakinjom u govornici. Zaintresovane ovom temom Amalija i ja smo ga maltretirale sa gomilom pitanja u vezi sa radom. Nemanja je strpljivo odgovarao, iako je bilo vrlo jasno da smo mu se popele na glavu, stoga, mala oda Nemanji na stprljenju. :)

Nakon završetka prolećnih praznika naš tim se 6. maja ponovo okupio u Mikser House-u. Raspoloženi i entuzijastični članovi tima su se nakon kraćeg odmora ozbiljnije posvetili projektu. Razmatrali smo i osmišljavali šta nam je sve potrebno za izložbu. Kao što i svaki iole dobar plan mora da se najpre formuliše, i mi smo proces izložbe postavili na papir. Amalija i ja smo pisale, a Nemanja je shodno svom interesovanju, naravno, crtao :) Došli smo do zaključka da kamion mora da se pokrije i da se napravi konstrukcija poput cirade za kamion koja će sama po sebi praktično dati iluziju telefonske govornice. Popisivali smo potrebni materijal, a kasnije davali ideje kako bismo mogli to da nabavimo. Od početne tačke na papiru, kada je sve još uvek izgledalo teško izvodljivo, do druge kafe u već radnoj atmosferi Mikser House-a uspeli smo da pronađemo veliki broj rešenja.


  Nemanjin crtež, skica postavke rada na kamionNemanja i Amalija


                                                          Obilazak lokacija kamiona 

Kako bismo lakše vizuelno zamislili celu postavku, došli smo na ideju da obiđemo lokacije gde će biti smešteni kamioni. Podstaknuti entuzijazmom, a i velikim brojem ideja, sve lakše smo nalazili rešenja za nedoumice koje su nas u pocetku kočile. Počeli smo da radimo i stvaramo kao tim, sve nestrpljiviji da realizujemo rad :)Following the first meeting with all the teams which was held  29.04.2013 in MixerHouse, members of team ‘’No 2’’ which consists of Nemanja Nikolic (artist), Amalija Stojsavljević (curator) and  Tanja Djordjevic, myself(associate curator / documentary), still under the euphoria of the previous meeting where we heard the ideas of all teams, we  continued to socialize in the gallery ‘’U 10’’, where Nemanja is working. As it is usually the case when we first meet somebody, we talked about who knows the same people and we exchanged our previous experiences, and it soon became increasingly clear that the team would operate in a relaxed and tension-free atmosphere. Nemanja told us about his idea for the Mixer festival. It is an animation inspired by a scene from the film, ''The Birds'' by Alfred Hitchcock, particularly the scene with the main character in a phone booth. Amalija and I took great interest in this issue, tortured him with a bunch of questions about the work, to which Nemanja patiently answered, even though it was very clear that we tired him, so we wish to thank him for his unbelievable patience :)

After the end of spring break,on the 6th of  May, our team was brought together again in the ambient of Mixer House. After a short break, full of enthusiasm and in high spirits, team members became more serious  and committed to the project. We considered all the things needed for the project. Since every good plan needs to be precisely brainstormed, we put the whole process  on paper. Amalija and I wrote, and Nemanja , of course, drew:) We came to the conclusion that the truck has to be covered and that we need to create structures such as tarpaulins for trucks, which itself will practically give the illusion of a phone booth. We decided on the necessary material s, and then we talked about ways of getting them. Although it all seemed hardly possible at the starting point, after only a few hours, in the working atmosphere of  Mixer House, we managed to find great number of solutions.

In order  to visualize  the entire setting, we came to the idea to visit the locations where trucks  would be located . Inspired and motivated, we  easily found solutions to dilemmas that initially held us back . We started to work  and create as a team,  excited and impatient to implement the project :)


No comments:

Post a Comment