Kustosiranje: doživljaj u pokretu / About and around curating: thrill in movement, Mikser festival 2013

Ovaj blog ima za cilj da omogući publici javno praćenje procesa stvaranja umetničkih radova i izložbi, a time i put od kreativne do tehničke realizacije koja će biti predstavljena na festivalu Mikser 2013. u Beogradu. Vizuelni umetnički program Kustosiranje: doživljaj u pokretu će biti otvoren od 28.05. do 02.06. u periodu od 18 do 04 časova u ulicama Travnička i Braće Krsmanović u Savamaloj.

This blog has a purpose of enabling audience to have a public insight into the process of developing and making artistic works and exhibition, from its creative to technical realisation, which will be presented at Mikser festival 2013 in Belgrade. Visual artistic programme About and around curating: thrill in movement will be open from 28th May till 2nd June between 6 PM and 4 AM in Travnička and Braće Krsmanović streets at Savamala.

Monday, May 27, 2013

Tim #1 Kamiončići su stigli! / Team #1 The trucks have arrived!Jutros smo radosno dočekali 3 mala kamiona koja će imati značajnu ulogu u postavci našeg tima. 

Usledio je i susret sa majstorima koji će nam pomoći u realizaciji radova, a nakon što smo Maja i ja proverile stanje u kom su kamioni stigli, posvetile smo se kontaktiranju svih ljudi koji će nam nesebično pomoći u vidu prenošenja, pozajmljivanja opreme, učestvovanja u performansu itd. S obzirom da je došlo do malih izmena u konceptu Majinog rada, promena je isključila perje kao opciju punjenja jastuka, te i naš odlazak u Zrenjanin. Umesto perja, odlučili smo se za sunđer kao jeftiniju u praktičniju opciju. Pošto će jastuk biti dovršen sutra, našu celokupnu postavku ćemo uraditi, dakle, na sam dan otvaranja Mikser Festivala.


This morning, we joyfully welcomed 3 small trucks that will have a significant role in setting for our team. This was followed by a meeting with the repairers who will help with the implementation of the work, and after Maja and I checked the state in which the trucks had arrived, we were contacting all the people who will unselfishly help in the form of transfer, renting the equipment, participation in the performance and so on.
Since there has been a little change in the concept of Maja's work, we decided to fill the pad with sponge since it is more practical and cheaper and the decision excluded the feather as well as our visit to Zrenjanin. Since the pad is to be completed tomorrow, our whole setting will be done on the day of the opening of the Mikser Festival.

No comments:

Post a Comment