Kustosiranje: doživljaj u pokretu / About and around curating: thrill in movement, Mikser festival 2013

Ovaj blog ima za cilj da omogući publici javno praćenje procesa stvaranja umetničkih radova i izložbi, a time i put od kreativne do tehničke realizacije koja će biti predstavljena na festivalu Mikser 2013. u Beogradu. Vizuelni umetnički program Kustosiranje: doživljaj u pokretu će biti otvoren od 28.05. do 02.06. u periodu od 18 do 04 časova u ulicama Travnička i Braće Krsmanović u Savamaloj.

This blog has a purpose of enabling audience to have a public insight into the process of developing and making artistic works and exhibition, from its creative to technical realisation, which will be presented at Mikser festival 2013 in Belgrade. Visual artistic programme About and around curating: thrill in movement will be open from 28th May till 2nd June between 6 PM and 4 AM in Travnička and Braće Krsmanović streets at Savamala.

Monday, May 27, 2013

Tim #7 Plutajući svetovi/ Team #7 Floating worldsZamislite svet u obliku činije koja je ispunjena vodom i plutajućim narandžama. Kada su bile isečene na dva dela, njihove polovine su se razdvojile i počele da plutaju po vodi. Zajedno one čine celu narandžu.

Ova priča se bazira na ideji o pronalasku "prave osobe" koju mi je ispričala prijateljica prema priči svoje bake. Za mene je to bila veoma romantična priča, međutim, danas je vidim u drugačijem svetlu. Zamišljam da je ova priča nešto drugačija i da govori o tome kako su ljudi razdvojeni u današnjem vremenu. Živimo u globalnom društvu, činija sa vodom se povećava, kao i broj narandži. Biti pokretan/na i dostupan/na jeste ključno za opstanak. Napuštanje mesta u kom ste odrasli više ne predstavlja izuzetnost. Selimo se tamo gde nam je ponuđen posao. Selimo se na mesto gde možemo da preživimo. Deo smo globalne radne snage. Ljudi napuštaju porodice i svoje voljene i ulaze u nove živote. Svaki čovek je ostrvo,  svaki čovek je polovina narandže.

U instalaciji stojite ispod neba/okeana koji je pun plutajućih narandži. Na stranama kontejnera možete da vidite reprodukcije iz raznih izvora koje stvaraju sliku o stanju kretanja i povećanom individualizmu današnjice.


Imagine the world as a huge bowl of water full of floating orange halves. Once those oranges were cut in two, each of the halves belongs together with its other half floating in the water. Together they make a whole orange.


This is a story about finding the "right one". It was once told to me by a friend who heard the story from her grandmother. For me it was a very romantic story, today I see it in a different light. I imagine this story to be about something else, about how people are floating detached from one another in the current time. We live in a global society, the bowl of water is becoming bigger and the oranges are increasing in number. Being mobile and accessible is a key feature for survival. To leave the place where you grew up is no longer exceptional or even an exception. We move to where we are offered a job. We move to a place where we can make a living. We are part of the global workforce. People leave their families and loved ones and enter into new lives. You are an island, you are an orange half. 


In the installation you stand under a sky/ocean of floating orange halves. On the sides of the container you see images from various sources trying to give a picture of the condition of mobility and rising individualism of today.

No comments:

Post a Comment