Kustosiranje: doživljaj u pokretu / About and around curating: thrill in movement, Mikser festival 2013

Ovaj blog ima za cilj da omogući publici javno praćenje procesa stvaranja umetničkih radova i izložbi, a time i put od kreativne do tehničke realizacije koja će biti predstavljena na festivalu Mikser 2013. u Beogradu. Vizuelni umetnički program Kustosiranje: doživljaj u pokretu će biti otvoren od 28.05. do 02.06. u periodu od 18 do 04 časova u ulicama Travnička i Braće Krsmanović u Savamaloj.

This blog has a purpose of enabling audience to have a public insight into the process of developing and making artistic works and exhibition, from its creative to technical realisation, which will be presented at Mikser festival 2013 in Belgrade. Visual artistic programme About and around curating: thrill in movement will be open from 28th May till 2nd June between 6 PM and 4 AM in Travnička and Braće Krsmanović streets at Savamala.

Thursday, May 16, 2013

Javni konkurs za učestvovanje / Open call for participation (in Serbian)

MIKSER FESTIVAL RASPISUJE NACIONALNI KONKURS ZA KUSTOSE I SARADNIKE KUSTOSA

TRAŽE SE KUSTOSI ZA SAVAMALU

Beograd, 18. april 2013. – U saradnji sa platformom Kustosiranje, organizacija Mikser raspisuje konkurs za realizaciju vizuelnog umetničkog programa u okviru Mikser festivala 2013. Javnim pozivom „Kustosiranje: Doživljaj u pokretu“ Mikser festival i Kustosiranje otvaraju slobodan prostor delovanja za mlade kreativce, studente i profesionalce iz oblasti umetnosti i kulture. Javni poziv je otvoren od 18.4. do 26.4.  za kustose i saradnike kustosa. Izložbeni projekti će biti predstavljeni na Mikser festivalu od 28.5. do 2.6.2013.JAVNI POZIV ZA KUSTOSE
Poziv je otvoren za kustose, po zanimanju i po obrazovanju. Usmeren je na mlađe profesionalce do 35 godina starosti, studente i kreativce iz oblasti umetnosti i kulture. Kustoski tim će činiti pet odabranih kandidata, a svaki od njih će sarađivati sa po jednim umetnikom u selekciji autora projekta Kustosiranje i po jednim saradnikom kustosa odabranim takođe na ovom konkursu.
                                                                                                                
Predlozi izložbenih projekata kustosa će služiti samo kao smernice u selekciji prijavljenih kandidata, a kustosi će, u saradnji sa umetnicima, učestvovati u razvijanju novog rada i novog koncepta izložbe. Prednost će imati inovativne ideje sa racionalnom realizacijom, koje se fokusiraju na sam kreativni proces, solidarnost, korišćenje dostupnih ljudskih i materijalnih resursa, kao i posebnosti Savamale, kao socijalno-kulturne celine grada.

JAVNI POZIV ZA SARADNIKE KUSTOSA
Poziv za saradnike kustosa je otvoren za mlade profesionalce do 35 godina starosti, studente i kreativce iz oblasti umetnosti i kulture: istoričare umetnosti, arhitekte, režisere, umetnike, filologe, istoričare, fotografe, antropologe idr. Tim saradnika kustosa koji će raditi sa umetnicima i kustosima će činiti pet odabranih kandidata.

Ključni kriterijumi pri odabiru kandidata će biti motivisanost za rad u timu, inovativnost predloga, usklađenost predloga sa temama festivala, izvodljivost i održivost izložbenih projekata, otvorenost za promene.

Umetnički radovi će biti izloženi na kamionima, kao mobilne i statične izložbe na otvorenom, u okviru lokacije u Savamali  na kojoj će se održavati Mikser festival 2013.
Selekciju prijavljenih kandidata u kategorijama kustos i saradnik kustosa će obaviti stručni žiri u sastavu: Andrej Bereta, kustos i istoričar umetnosti; autor projekta Kustosiranje, Srđan Tunić, kustos i istoričar umetnosti; autor projekta Kustosiranje, Miroslav Karić, kustos i istoričar umetnosti, Nezavisna umetnička asocijacija Remont, Maja Lalić, arhitekta, organizacija Mikser.

Formular za prijavu možete preuzeti na: 

Konkurs je otvoren od 18.4. do 26.4.2013. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Miksera 28.4.2013. Izložbeni projekti će biti predstavljeni na festivalu Mikser od 28.5. do 2.6.2013.


MIKSER je multidisciplinarna platforma koja se bavi afirmacijom kulturne industrije regiona i organizacijom najvećeg regionalnog festivala kreativnosti. MIKSER okuplja profesionalce i entuzijaste koji kroz različite transkulturne projekte podstiču razvoj kreativne ekonomije zemlje i regiona, i uspostavljaju dijalog između savremenih globalnih tendencija i domaće i regionalne prakse. Projekti Ghost project – internacionalna smotra mladih industrijskih dizajnera, i Young Balkan Designers – selekcija najboljih regionalnih talenata koju MIKSER predstavlja na najvećoj svetskoj manifestaciji posvećenoj dizajnu – Milanskom sajmu nameštaja, najbolje oslikavaju filosofiju MIKSERA kao inkubatora mladih talenata ne samo iz oblasti dizajna, već i iz drugih kreativnih disciplina. Kreiranjem sopstvene platforme za interakciju između dizajnera.

Kontakt osoba: Tamara Marković, tamara@mikser.rs, 062/80 40 137

*Originalna objava 18.04: http://kustosiranje.blogspot.com/2013/04/kustosiranje-dozivljaj-u-pokretu.html

No comments:

Post a Comment