Kustosiranje: doživljaj u pokretu / About and around curating: thrill in movement, Mikser festival 2013

Ovaj blog ima za cilj da omogući publici javno praćenje procesa stvaranja umetničkih radova i izložbi, a time i put od kreativne do tehničke realizacije koja će biti predstavljena na festivalu Mikser 2013. u Beogradu. Vizuelni umetnički program Kustosiranje: doživljaj u pokretu će biti otvoren od 28.05. do 02.06. u periodu od 18 do 04 časova u ulicama Travnička i Braće Krsmanović u Savamaloj.

This blog has a purpose of enabling audience to have a public insight into the process of developing and making artistic works and exhibition, from its creative to technical realisation, which will be presented at Mikser festival 2013 in Belgrade. Visual artistic programme About and around curating: thrill in movement will be open from 28th May till 2nd June between 6 PM and 4 AM in Travnička and Braće Krsmanović streets at Savamala.

Saturday, June 1, 2013

Tim #1 Saopštenje / Team #1 Statement

Nažalost, tim 1 nije mogao da nastavi sa izlaganjem na Mikser festivalu usled unutrašnjih nesuglasica koje smo pokušali da razrešimo. Nismo mogli da učinimo nešto više za timski rad, međutim, na međuljudske odnose se nekada ne može uticati što je, svakako, sastavni deo života.


Unfortunately, the team no.1 could not continue with the presentation of the artwork at Mikser festival due to internal disagreements that we have tried to resolve. We could not do more for the teamwork, however, the relationships cannot be influenced and that is certainly an integral part of life.

No comments:

Post a Comment